Jobba i Stockholms stads skolor

Hundra tusen barn och unga med drömmar, ambitioner och förväntningar. Vårt fokus är alltid inställt på dem. På deras förutsättningar, motivation och lärande. Tillsammans arbetar vi för att ge dem alla en god utbildning.

Jobba inom grundskola och gymnasieskola

Hundratusen barn och unga med drömmar, ambitioner och förväntningar. Ja, så många är de, eleverna i våra 170 grund- och gymnasieskolor. Och vårt fokus är alltid inställt på dem. På deras förutsättningar, motivation och lärande. Tillsammans arbetar vi för att ge dem alla en god utbildning.

I skolorna finns en mångfald av pedagogisk utveckling och du som jobbar här kan nätverka, fortbilda dig och även delta i forskning. Här arbetar lärare, förskollärare, skolsköterskor, skolbibliotekarier, fritidsledare, specialpedagoger, kuratorer, vaktmästare, skolkökspersonal och många fler för våra elevers bästa.

Vi satsar på våra chefer och rektorer och ger dem möjlighet till utveckling, stöd från central förvaltning och nätverk med kollegor. Det ger goda förutsättningar att leda och utveckla med elevernas resultat i fokus.

Ett samhälle byggs av kunskap och utbildning. En bra skola lägger grunden och skolans medarbetare kan inspirera för livet. I Stockholms stads skolor finns det tusentals bra medarbetare. Bli en av oss!

Pedagog Stockholm

Pedagog Stockholm erbjuder kompetens­utveckling och stöd för dig med pedagogiskt uppdrag i Stockholms stad.

När du arbetar i Stockholms stads pedagogiska verksamheter får du tillgång till många olika sorters stöd som

  • kurser
  • nätverk
  • verktyg och resurser
  • seminarier och evenemang.

Allt stöd bidrar till din kompetensutveckling. I reportage och i intervjuer med medarbetare får du en inblick i hur det kan vara att arbeta i några av alla våra skolor. Kanske i en roll som du ännu inte vet så mycket om.

Jobba som

Uppdaterad