Jobba som rektor

Jobba som rektor

Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv.

Leda och utveckla din skola

Du leder och utveckla din skola och spelar en avgörande roll för skolans resultat, pedagogiska utveckling och möjlighet att attrahera nya medarbetare.
Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling.

Skapar tydliga mål

Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som rektor har du ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Det här erbjuder Stockholms stad

 • Introduktionsutbildning för ny rektor
 • En mångfald av pedagogisk utveckling i över 170 kommunala grund- och gymnasieskolor.
 • Flera utvecklingsinsatser, individuellt och för grupp. Vårt chefsprogram erbjuder bland annat utbildningar, seminarier, nätverk, mentor, coachning och handledning.
 • Pedagogisk inspiration och inblick i våra skolors arbete i tidningen LÄRA.
 • Samlat stöd och erbjudanden på webbplatsen Pedagog Stockholm.
 • Friskvårdsbidrag upp till 3 000 kr per år.

För att trivas tror vi att du är...

 • lyhörd och engagerad inför elevens unika förutsättningar och behov
 • har ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt
 • är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete, främjar nytänkande och mångfald
 • skapar förutsättningar för att nå gemensamma mål
 • skapar en kultur för engagemang och delaktighet
 • visar tillit och förtroende för medarbetarna
 • kommunicerar tydligt, lyssnar och anpassar dig till mottagaren och situationen.

Vill du tänka stort, nytt och annorlunda med oss? 

Jobba med oss som rektor.

Lediga jobb som rektor

Uppdaterad