Student

Som en av Europas snabbast växande städer är det viktigt för oss att tänka nytt och hitta smarta lösningar. Vi tror att du som student är en viktig del i det arbetet.

Genom praktik eller examensarbete får du praktisk arbetslivserfarenhet och möjlighet att lära känna en av Sveriges största arbetsgivare – Stockholms stad.

Praktik

Varje år tar vi emot många studenter som vill praktisera i Stockholms stad. Hos oss får du en meningsfull praktikperiod och engagerande uppgifter. Genom en praktikplats i Stockholms stad får du komplettera din utbildning med praktisk arbetslivserfarenhet och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Och vem vet, kanske är praktiken det första steget på din karriär inom Stockholms stad.

Du tar själv kontakt med den förvaltning eller bolag där du önskar göra din praktik.

Examensarbete och uppsats

Skriv din uppsats eller ditt examensarbete hos oss. Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till stadens utveckling. Om du vill föreslå ett ämne för oss kan du kontakta den del av Stockholms stad som arbetar med frågan du vill undersöka.

Ange gärna

  • vilken utbildning du går
  • kontaktuppgifter till dig
  • en kort beskrivning av din idé
  • förslag på vilken undersökningsmetod du vill använda.

Läs även

Uppdaterad