Jobba i Stockholms stads socialtjänst

Vi tänker på alla stockholmare som är särskilt utsatta eller i svårigheter och behöver hjälp och stöd.

Med stockholmarna i huvudet

Inom socialtjänsten ger vi stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Vi arbetar med att motivera människor till att göra förändringar i sin livssituation.

Baserat på kunskap och forskning arbetar vi för att människor ska kunna leva aktiva självständiga liv och kunna känna såväl ekonomisk som social trygghet.

Inom socialtjänsten kan du arbeta i många olika sammanhang – från behandling till myndighetsutövning. Du kan till exempel arbeta med barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer som behöver ekonomiskt stöd, vuxna med missbruksproblem eller med uppsökande arbete. Det är ett arbete med många möjligheter till utveckling och nya karriärvägar.

Hur är Stockholms stad som arbetsgivare?

Hör stadens socialdirektör Veronica Carstorp Wolgast om hur det är att arbeta i Stockholms stad och om möjligheter som finns. 

Jobba som

Uppdaterad