Jobba som lärare

Jobba som lärare

Som lärare i Stockholms stads skolor tar du ansvar för och har insikt om elevernas resultat. Du är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.

Tar ansvar för din egen utveckling

Du har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Du fångar och stimulerar deras nyfikenhet, intresse och lärande. Du tar ansvar för att utvecklas och växa i professionen genom relevant kompetensutveckling.

I mötet med eleven visar du din förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner eller kurser och kunskapskrav. Du kommunicerar med eleven om vilka kunskaper denne ska ges möjlighet att utveckla under undervisningen och vad som ligger till grund för bedömningen. Men också om hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras.

Stödjer eleven

Du följer upp, bedömer, kommunicerar och dokumenterar elevens kunskapsutveckling och stödjer på så sätt eleven till ett alltmer medvetet lärande. Som lärare förstår och följer du den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på samt diskuterar och bearbetar yrkesetiska ställningstaganden med dina kollegor.

Det här erbjuder Stockholms stad 

  • En mångfald av pedagogisk utveckling i över 170 kommunala grund- och gymnasieskolor.
  • Som lärare kan du göra karriär på flera sätt. Det finns en väg för ledar- och chefskarriär men också en pedagogisk karriärväg. Möjligheterna är stora och den ena karriärvägen utesluter inte den andra.
  • Utveckling i form av kurser, nätverk, verktyg och resurser, seminarier och evenemang.
  • Pedagogisk inspiration och inblick i våra skolors arbete i tidningen LÄRA.
  • Samlat stöd och erbjudanden på webbplatsen Pedagog Stockholm.
  • Friskvårdsbidrag upp till 3 000 kr per år.

För att trivas tror vi att du är...

  • lyhörd och engagerad inför elevens unika förutsättningar och behov
  • ansvarstagande, självständig och flexibel
  • professionell i mötet med vårdnadshavare och kollegor
  • bra på att samarbeta med andra. 

Vill du tänka stort, nytt och annorlunda med oss? 

Jobba med oss som lärare.

Lediga jobb som lärare

Uppdaterad