Jobba som barnskötare

Jobba som barnskötare

Som barnskötare i Stockholms stads skolor arbetar du i grundskolan och i fritidshemmet. Du bidrar till att skapa en utvecklande, meningsfull och positiv miljö varje dag för att eleverna ska kunna nå sin fulla potential.

Tillsammans med ansvarig lärare och övrig personal på skolan är du delaktig i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Utgångspunkten är nationella mål och riktlinjer. Omsorg och tillsyn av eleverna är andra viktiga delar i uppdraget.

Stöd genom delaktighet

Arbetsuppgifterna varierar under arbetsdagen. Att vara ett stöd för eleverna i klassrummet är ett exempel. Att delta eller leda inom- och utomhusaktiviteter under skoldagen, på raster och i fritidsverksamheten är en annan uppgift. Det kan också vara att hjälpa till vid av- och påklädning, toalettbesök och måltider.

Det här erbjuder Stockholms stad

  • En mångfald av pedagogisk utveckling i över 170 kommunala grund- och gymnasieskolor.
  • Utveckling i form av kurser, nätverk, verktyg och resurser, seminarier och evenemang.
  • Pedagogisk inspiration och inblick i våra skolors arbete i tidningen LÄRA.
  • Samlat stöd och erbjudanden på webbplatsen Pedagog Stockholm.
  • Friskvårdsbidrag upp till 3 000 kr per år. 

För att trivas tror vi att du är…

  • lyhörd och engagerad inför elevens unika förutsättningar och behov
  • ansvarstagande, självständig och flexibel
  • professionell i mötet med vårdnadshavare och kollegor
  • bra på att samarbeta med andra.

Vill du tänka stort, nytt och annorlunda med oss? 

Jobba med oss som barnskötare.

Lediga jobb som barnskötare

Uppdaterad