Vi är huvudstaden

Stockholm är hem för miljoner olika drömmar, ambitioner och förväntningar. Varje dag, året runt, jobbar våra medarbetare för att vardagen ska fungera för Stockholms stads invånare. Vi är tusentals kollegor med stockholmarna i huvet.

Stockholms stads medarbetare har ett enormt engagemang och gör skillnad för stadens invånare varje dag, året om. Möt några av våra stjärnor som berättar om staden som arbetsgivare, hur de ger förutsättningar till stockholmare att förverkliga drömmar och på vilka sätt de alltid har stockholmarna i huvet på sin arbetsplats.

I huvet på förskolläraren Ronita

Foto: Lieselotte van der Meijs

Ronita arbetar med våra yngsta stockholmare. Som förskollärare blir hon uppskattad av barnen med kramar och glada miner.

– Man blir utmanad att tänka nytt och söka nya vägar för att ge barnen bästa möjliga utveckling och lärande varje dag. Barnens bästa står alltid i fokus, vilket gör mitt yrke så roligt och värdefullt, både nu och i framtiden, säger Ronita.

Stockholms stad som arbetsplats är rolig, inspirerande och fyller på med nya erfarenheter varje dag. Ronita berättar att hon känner sig trygg på sin arbetsplats.

– Jag kan ta tillvara mina kunskaper varje dag om barns lärande och utveckling. Det gör mig trygg, professionell och säker yrkesmässigt som förskollärare men också som person, avslutar Ronita.

I huvet på socialsekreteraren Zameena

Foto: Lieselotte van der Meijs

Zameena träffar ungdomar och familjer som befinner sig i utmanande sociala situationer.

– Genom att ge ungdomar och familjer de verktyg som de behöver att ta sig genom sina utmaningar, hjälper vi till att ta bort hinder som gör att de själva kan förverkliga sina drömmar, förklarar Zameena.

Zameena säger att det är ett hedrande uppdrag att få ta emot människors svåraste utmaningar och förtroendet att få hjälpa dem vidare.

– Att få se ungdomar och familjer nå nya nivåer av stabilitet och trygghet är något av det viktigaste för mig. Men sen möjliggör Stockholms stad som arbetsgivare även att man får vara med att utveckla arbetsmetoder och strukturer. Det känns att man gör skillnad när man får förtroendet att vara med att implementera viktiga förbättringar på arbetsplatsen, avslutar hon.

I huvet på hamnstyrmannen Sascha

Foto: Lieselotte van der Meijs

Sascha kommer från handelsflottan som sjöbefäl och för honom var det naturligt att söka till Stockholms Hamnar, där han idag får möjlighet att tillämpa sin utbildning och erfarenhet som sjökapten.

– Stockholm är oerhört vackert året runt. Jag känner att jag får bidra till den fina stadsbilden genom att kajerna och fartygen längs våra kajer lever upp till den standard som man kan förvänta sig i en stad som vår, säger Sascha. 

Saschas arbetsdag kan gå från det ena till det andra. Ingen dag är sig lik.

– En dag förliste ett skärgårdsfartyg vid en av Hamnens kajer. Arbetsrollen blir då att stötta räddningstjänst, redare och bärgningsaktörer och vara en förbindelse mellan dessa, förklarar Sascha.

En förmån som Sascha tycker är särskilt bra på Stockholms stad är möjligheten till flextid.

– Möjligheten i att själv (i viss mån) kunna utforma sin arbetsdag för att passa med fritidsintressen och familjeliv. Det ger en viss frihet under ansvar och jag känner att det passar mig väldigt bra, avslutar Sascha.

I huvet på biståndshandläggaren Parvin

Foto: Lieselotte van der Meijs

Parvin stöter på många livsöden och erfarenheter i sitt jobb som biståndshandläggare. Det kan handla om personer som som lever i missbruk, hemlöshet, med psykisk ohälsa eller demens. 

Hon beskriver sig själv som en stolt medarbetare med lång erfarenhet.

– Både professionellt och genom livets resa har jag fått kunskaper som gjort att jag är trygg och lugn i de beslut jag fattar i mina olika roller, förklarar Parvin.

Parvin säger att fördelarna med att arbeta i Stockholms stad är många.

– Det är roligt att arbeta hos oss. Staden erbjuder möjlighet till utveckling, trevliga kollegor med hög kompetens och många bra förmåner, avslutar Parvin.

I huvet på verksamhetsutvecklaren Alexander

Foto: Lieselotte van der Meijs

Efter 30 år i staden trivs Alexander fortfarande lika bra på jobbet. Han har varit med och utvecklat olika verksamheter både inom socialtjänsten och på trafikkontoret.

– Jag har stockholmarnas fokus i allt jag gör. Jag tänker på att stockholmare  ska vara nöjda med våra tjänster och det är dem som avgör om vi levererat rätt kvalité, säger Alexander.

Alexander berättar att han tycker det är spännande att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.

– Det finns en klar och tydlig struktur i organisationen. Det är medborgarna som bestämmer hur vårt arbete ska utformas. Vi tjänsteman måste vara på alerten och lyssna på de behov stockholmaren har, förklarar Alexander. 

– Stockholm och stockholmarna är i konstant utveckling. Därför är det viktigt att även verksamheter som levererar tjänsterna till stockholmarna inte hamnar på efterkälken. Det är viktigt att jobba proaktivt med planering, utbyggnad och leveranser, avslutar Alexander.

Uppdaterad