Specialpedagog

Jobba som specialpedagog

Som specialpedagog kommer du att vara en del av den samlade elevhälsan i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Detta så att alla elever kan ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. En del av ditt uppdrag är att bidra till skolutveckling och vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Särskilt stöd till elevens behov

Du kommer att ha ett konsultativt och handledande uppdrag det proaktiva arbetet för att skapa tillgängliga lärmiljöer och i arbetet med extra anpassningar. I arbetet med utredning om särskilt stöd är du en del i kartläggningsarbetet och den pedagogiska bedömningen. När åtgärdsprogram arbetas fram är du en naturlig del för att de åtgärder som beslutas är kopplade till elevens behov.

Självständigt arbete och god samarbetsförmåga

Arbetet innebär många kontaktytor. Du bör vara öppen för olika perspektiv och förväntas vilja lära av andra samt dela med dig av dina kunskaper till berörda. Mycket av ditt arbete kräver självständighet, men också god samarbetsförmåga. Att vara strukturerad med god förmåga att planera och prioritera i arbetet är av vikt.

Det här erbjuder Stockholms stad

  • En mångfald av pedagogisk utveckling i över 170 kommunala grund- och gymnasieskolor.
  • Utveckling i form av kurser, nätverk, verktyg och resurser, seminarier och evenemang.
  • Pedagogisk inspiration och inblick i våra skolors arbete i tidningen LÄRA.
  • Samlat stöd och erbjudanden på webbplatsen Pedagog Stockholm.
  • Friskvårdsbidrag upp till 3 000 kr per år. 

För att trivas tror vi att du är…

  • lyhörd och engagerad inför elevens unika förutsättningar och behov
  • ansvarstagande, självständig och flexibel
  • professionell i mötet med vårdnadshavare och kollegor
  • bra på att samarbeta med andra.

Vill du tänka stort, nytt och annorlunda med oss? 

Jobba med oss som specialpedagog.

Lediga jobb som specialpedagog

Uppdaterad