Förmåner

Medarbetare i stadens förvaltningar och bolag har flera förmåner.

Här kan du läsa mer om förmånerna som gäller medarbetare som jobbar i stadens förvaltningar. De kommunala bolagen erbjuder också många förmåner. Förmånerna ser olika ut mellan bolagen.  

Livskvalitet

Semester

Du har 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och vid 50 år har du 32 dagar. I Stockholms stad har du förskottssemester vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den.

Semesterväxling

Om du är anställd inom någon av stadens förvaltningar har du möjlighet att växla in semesterårets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetare som inte fyllt 40 år under semesteråret kan få fem extra lediga dagar. Medarbetare som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Föräldraledighet

Som anställd i Stockholms stad kan du ta ut hel föräldraledighet, utan lön, till dess att ditt barn är tre år. Du kan sedan ta ut deltidsledighet upp till en fjärdedel av din arbetstid, utan att ta ut föräldrapenning, till dess att ditt barn fyller 12 år eller går ut årskurs 6. Det är förmånligare än bestämmelserna i föräldraledighetslagen.

Föräldrapenningtillägg

Om du varit sammanhängande anställd hos oss under minst 180 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Föräldrapenningtillägget betalas ut för sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Flexibel arbetstid

I en del verksamheter har du flexibel arbetstid, även kallat flextid. Det innebär att du inom vissa ramar kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen. Flera verksamheter har också sommararbetstid som innebär att du har kortare arbetsdagar maj–augusti, och lite längre dagar september–april. Flexibel arbetstid och sommararbetstid underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv. 

Din hälsa

Friskvård

Som anställd i Stockholms stad har du ett årligt friskvårdsbidrag som du kan använda till aktiviteter för rörelse, motion och annan friskvård.

Olika förvaltningar har sedan lokala förmåner då stadens förvaltningar själva beslutar om vissa friskvårdsförmåner. Vi har också avtal med gym som erbjuder rabatt på medlemskap eller årskort.

Simhallskort

I flera av stadens förvaltningar kan du som anställd köpa simhallskort till reducerat pris. Förmånen avser ett helårskort och gäller för inträde, bad, gym och gruppträning i de kommunala simhallarna i Stockholms stad.

Trygghet

Pension

Som anställd i Stockholms stad har du rätt till tjänstepension enligt kollektivavtal, (KAP-KL eller AKAP-KR). Du får minst 4,5% av din pensionsgrundande årslön att placera hos valfritt försäkringsbolag. Om du blir sjuk, är hemma för vård av barn eller ledig enligt föräldraledighetslagen så får du räkna också den tiden som tjänstepensionsgrundande. Dessutom finns rätt till förmån för efterlevande .

Kompensation vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet till och med 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Kollektivavtalsförsäkringar

Som medarbetare i Stockholms stad är du försäkrad vid sjukdom (AGS-KL) och arbetsskada (TFA-KL) . Vid arbetsskada eller längre sjukfrånvaro som kompenseras du ekonomiskt och ersätts också för tjänstepensionsbortfall.
Vid dödsfall har Stockholms stad tecknat en kollektiv försäkring (TGL-KL) som gäller till 67 år. I den ingår

  • grundbelopp
  • barnbelopp
  • begravningshjälp.

Frivillig gruppförsäkring

Staden har tecknat avtal om en frivillig gruppförsäkring för anställda. Via försäkringen kan du själv komplettera ditt försäkringsskydd. Vissa delar kan även tecknas av medförsäkrade.

I gruppavtalet kan upp till sex försäkringar ingå:

  • olycksfallsförsäkring
  • trygghetskapitalförsäkring
  • livförsäkring
  • barnförsäkring
  • sjukförsäkring
  • privatvårdsförsäkring.

Utvecklingsmöjligheter

Som medarbetare i Stockholms stad kan du få ett varierat yrkesliv. Vi är en stor organisation med över 40 000 medarbetare. Vår storlek gör det möjligt att växa inom staden. Många av de medarbetare som arbetat länge i staden har utvecklats genom traditionella karriärvägar, men många har också fördjupat sin kompetens genom att arbeta inom olika verksamheter i staden. Det bidrar till att våra medarbetare trivs och engagerar sig i utvecklingen av stadens verksamheter.

Utvecklingsinsatserna ser olika ut i stadens förvaltningar och bolag. Är du anställd i staden kan du prata med din chef om vad som gäller hos er. Är du intresserad av att jobba i någon av stadens verksamheter kan du kontakta respektive förvaltning och fråga om utvecklingsmöjligheterna.

Uppdaterad