Jobba som undersköterska

Som undersköterska inom äldreomsorgen skapar du trygghet och bidrar till en meningsfull vardag för den äldre.

Jobba som undersköterska i hemtjänsten

Som undersköterska i hemtjänsten skapar du trygghet och bidrar till en meningsfull vardag för den äldre i hemmet. Dina arbetsuppgifter är bland annat att hjälpa de äldre med personlig omvårdnad, matlagning, städning, tvätt och inköp. Lika viktigt är att bemöta var och en i stunden som en unik individ.

Omväxlande

Ditt arbetspass utgår från en plan men du får vara beredd på tempoväxlingar. Den äldre kanske inte mår bra när du kommer dit och behöver prata av sig eller få hjälp med att kontakta vårdcentralen. Ibland har en äldre larmat om hjälp genom sitt trygghetslarm och du behöver planera om för att snabbt komma dit.

Självständigt

Du behöver vara engagerad, kunnig i ditt yrke och tycka om att möta människor och förstå vad de behöver. Mycket av arbetet är självständigt men ibland krävs det att ni är fler så du behöver också gilla att arbeta tillsammans med andra. Du kan också få ansvaret att vara den äldres fasta omsorgskontakt. Det innebär bland annat att du och den äldre tillsammans utformar dennes genomförandeplan som beskriver hur hen vill ha sin hjälp och vad hen kan bidra med själv.

Det här erbjuder Stockholms stad

 • Stort geografiskt område med många möjliga arbetsplatser.
 • Många hemtjänster är specialiserade inom demens – stjärnmärkt eller Silviacertifierade.
 • Utbildning inom olika områden som nutrition, munhälsa, basala hygienrutiner och demenssjukdomar.
 • Mer tid för de äldre genom nyckelfri hemtjänst – du slipper stora nyckelknippor och kan åka direkt till de som larmar.
 • Utbildning via Äldreomsorgslyftet – studera på arbetstid med bibehållen lön.
 • Friskvårdsbidrag upp till 3 000 kr per år.
 • Trygga anställningar.

För att trivas tror vi att du är…

 • lyhörd och engagerad inför den enskildes unika behov
 • ansvarstagande, självständig och flexibel
 • kommunikativ och bra på att samarbeta med andra.

Vill du tänka stort, nytt och annorlunda med oss? 

Jobba med oss som undersköterska.

Lediga jobb som undersköterska

Jobba som undersköterska på ett vård- och omsorgsboende

På ett vård- och omsorgsboende hjälper du den äldre med bland annat med personlig omvårdnad, måltider och sociala aktiviteter. Här finns olika avdelningar för personer med demenssjukdom och personer med somatiska sjukdomar.

Jobba i team

På ett boende arbetar du med dina kollegor i ett team tillsammans med sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist. Teamets fokus är de äldres trygghet och välbefinnande. I arbetet ingår också löpande kontakter med anhöriga.

Lyhörd och uppmärksam

Du behöver vara lyhörd och uppmärksam på de äldres behov och mående. Som undersköterska är du den som träffar den äldre allra mest och som tidigt kan uppfatta förändringar som kräver anpassningar av vården och omsorgen. Du behöver yrkeskunskap och människokännedom då de äldre inte alltid själva kan berätta vad som är fel. Att även skapa social samvaro och meningsfull stimulans utifrån de äldres olika behov är viktiga arbetsuppgifter. Ibland behöver du bara sitta ner och prata med den äldre eller lyssna på någon som har funderingar inför livets slut.

I takt med att du utvecklas kan du även få egna ansvarsområden, exempelvis som aktivitets-, måltids- eller hygienombud.

Det här erbjuder Stockholms stad

 • Många möjliga arbetsplatser i staden – över 30 vård- och omsorgsboende i kommunal regi.
 • Utbildning via Äldreomsorgslyftet – studera på arbetstid med bibehållen lön
 • Friskvårdsbidrag upp till 3 000 kr per år.
 • Utbildning inom olika områden som nutrition, munhälsa, basala. hygienrutiner, demenssjukdomar och palliativ vård.
 • Trygga anställningar.

För att trivas tror vi att du…

 • är kommunikativ och bra på att samarbeta
 • är empatisk och lyhörd för olika livsöden och behov
 • kan se din del i arbetet i ett helhetsperspektiv.

Vill du tänka stort, nytt och annorlunda med oss? 

Jobba med oss som undersköterska.

Lediga jobb som undersköterska

Utvecklas med oss

Uppdaterad