Akademiska noder

En akademisk nod är en verksamhet som är med och driver utvecklingen av äldreomsorg i Stockholm.

Akademiska noder ska arbeta systematiskt och är i ständig utveckling. Här utformar vi våra insatser utifrån varje äldre persons behov och förutsättningar, för att kunna ge dem så bra vård och omsorg vi bara kan.

I slutändan handlar det om att ge de äldre möjlighet att leva ett gott liv med välbefinnande, trygghet och delaktighet – trots att de ofta har stora behov av vård och omsorg.

Följande stadsdelsförvaltningar är akademiska noder:

 • Bromma
 • Enskede-Årsta-Vantör
 • Kungsholmen
 • Södermalm
 • Östermalm.

Det finns fyra viktiga grundstenar i arbetssättet på en akademisk nod.

Du får möjlighet att utvecklas

För att verksamheten ska kunna utvecklas behöver du som medarbetare ha rätt kompetens. Du ska kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling, och känna att dina kunskaper kommer till användning.

Som en del av vårt löpande kvalitetsarbete anpassas kompetensen i verksamheten efter de behov som finns hos just oss. Kommer vi till exempel i kontakt med många som har demenssjukdom ska det finnas kunskap inom just det området.

Vi tar emot studenter och elever

Som akademisk nod tar vi emot studenter och elever från vård- och omsorgsutbildningar. Det innebär att vi kan vara med och utveckla och inspirera våra framtida kollegor, samtidigt som vi får in ny kunskap på enheten. Vårt strukturerade studentmottagande höjer kvaliteten i verksamheten, och ökar dessutom intresset för äldreomsorgen. Det kan leda till nya, välutbildade medarbetare.

Vi arbetar i team med olika kompetenser

Teamet består av olika yrkesroller som kompletterar varandra för att täcka in alla behov som de äldre har. Teamet kan till exempel bestå av 

 • undersköterska 
 • arbetsterapeut
 • sjuksköterska
 • fysioterapeut
 • dietist.

Vi arbetar evidensbaserat

Vi deltar i forskningsprojekt och använder oss av befintlig forskning för att lära oss mer och för att bidra till utveckling. Vi strävar efter att alltid arbeta utifrån bästa tillgängliga metoder. Forskningsprojekten kan röra olika områden, till exempel hur

 • boendemiljön kan bli mer trivsam
 • äldre kan bli mer delaktiga 
 • vi kan jobba med språkutveckling.

Det kan också handla om att testa nya metoder och innovationer för att utveckla kvaliteten.

Jobba som

Uppdaterad