Jobba som sjuksköterska

Som sjuksköterska i Stockholms stad leder du omvårdnadsarbetet och ansvarar för att det organiseras så att den äldre får hälso- och sjukvårdsinsatser vid rätt tillfälle.

Jobba som sjuksköterska inom äldreomsorgen

Du som är sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende leder omvårdnadsarbetet och ansvarar för att det organiseras så att den äldre får hälso- och sjukvårdsinsatser vid rätt tillfälle. Du arbetar i team vilket innebär ett nära samarbete med den äldre, anhöriga, omvårdnadspersonal, rehabpersonal, läkare och dietist. Teamets fokus är de äldres trygghet och välbefinnande.

Som sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende behöver du vara trygg i din yrkesroll, kunna göra självständiga bedömningar och fatta kliniska beslut. Du ska trivas med vara en förebild och kunna handleda teamet i praktiska omvårdnadsuppgifter. Du ska kunna bemöta människor i många olika situationer. Inte minst de äldre och deras anhöriga. Arbetet som sjuksköterska innebär också många kontakter med läkare, medicinskt ansvariga sjuksköterska och andra delar av hälso- och sjukvården.

Stockholms stad har flera inriktningar på sina boenden, det kan vara demens, somatisk vård, korttidsvård eller servicehus.

Vad erbjuder Stockholms stad

  • Stadsgemensam introduktion för nyanställda sjuksköterskor i Stockholms stad.
  • Många möjliga arbetsplatser i staden – över 30 vård- och omsorgsboende i kommunal regi.
  • Flera boenden hör till akademiska noder – nära samverkan med forskare och akademi.
  • Friskvårdsbidrag upp till 3 000 kr per år.
  • Trygga anställningar.

För att trivas tror vi att du...

  • är trygg i din yrkesroll
  • tycker om att handleda kollegor
  • är prestigelös, självständigt och noggrann.

Vill du tänka stort, nytt och annorlunda med oss? 

Jobba med oss som sjuksköterska.

Lediga jobb som sjuksköterska

Utvecklas med oss

Uppdaterad