Att feriejobba

På din första arbetsdag får du träffa din handledare som introducerar dig för dina nya arbetskamrater, arbetsuppgifter samt eventuella säkerhetsregler.

Varje arbetsplats har sina regler och det är viktigt att du vet vilka regler som gäller. Din handledare finns för att svara på frågor och ge dig stöd. Ibland kan det vara olika handledare olika dagar. Det är arbetsplatsens ansvar att du alltid har någon du kan vända dig till.

Dina arbetstider

Första dagen går ni igenom ditt arbetsschema. Arbetsplatsen bestämmer vilka arbetstider du har. Det finns generella regler som gäller alla som feriejobbar.

Du jobbar i regel sex timmar per dag, men du kan schemaläggas upp till åtta timmar per dag under några av arbetsdagarna. Du måste ha minst 30 minuters lunchrast efter 4,5 timme. Du får heller inte börja jobba innan klockan 06.00 på morgonen och inte sluta senare än klockan 19.00 på kvällen.

Är du osäker på ditt arbetsschema ska du prata med din handledare på din arbetsplats. Du kan också kontakta din feriejobbshandläggare om du behöver hjälp.

Rapportera dina timmar

Under arbetets gång ska du tillsammans med din handledare fylla i dina arbetstider. Det är din handledare som registrerar dina arbetstimmar, men det är bra att ha som rutin att fylla i det tillsammans varje dag. Arbetstiderna rapporteras digitalt. 

Du är timanställd vilket innebär att du får betalt för de timmar du arbetar. Är du sen eller frånvarande kan du inte jobba igen dessa timmar.

På din sista arbetsdag kollar du tillsammans med din handledare igenom så att dina arbetstider stämmer och allt är korrekt ifyllt. Din handledare kommer skicka din tidrapport till din feriejobbshandläggare. Feriejobbshandläggaren skickar i sin tur tidrapporten vidare till stadens serviceförvaltning som ser till att din lön betalas ut.

Hur mycket du tjänar på ditt feriejobb beror på din timlön och hur många timmar du arbetat. 

En möjlighet att få ett arbetsintyg

Ett feriejobb är en bra chans för dig att få in en fot på arbetsmarknaden. Fråga gärna din handledare om du kan få ett personligt arbetsintyg. Ett arbetsintyg är en skriftlig referens som du kan ha när du söker framtida jobb. Om du trivdes kan du såklart också fråga om du kan få extrajobb där du varit.

Om det inte fungerar

Om det av någon anledning inte skulle fungera på ditt feriejobb är det viktigt att du pratar med din handledare på arbetsplatsen så ni tillsammans kan hitta en lösning. Du kan också kontakta din feriejobbshandläggare för att få hjälp.

Få svar på dina frågor

Om det är något som du inte förstår eller undrar över, kontakta feriejobbshandläggaren i din stadsdel direkt.

Uppdaterad