För dig som behöver extra stöd

Har du en funktionsnedsättning, och behöver anpassning av arbetsuppgifter eller arbetsplats, kan du ansöka om att få förtur till ett feriejobb.

Du som vill ansöka om förtur ska

  • skriva i din ansökan att du har en funktionsnedsättning
  • ringa eller mejla feriejobbshandläggaren i din stadsdel under ansökningstiden
  • skicka in ett intyg innan ansökningstiden har gått ut.

Intyget ska vara från exempelvis en läkare, psykolog eller LSS-handläggare. Det får maximalt vara två år gammalt. Intyget gör att vi får en beskrivning av din funktionsnedsättning, så att vi kan hitta bra arbetsuppgifter och en bra arbetsmiljö för dig.

Kontakta din feriejobbshandläggare

Har du frågor ska du kontakta den stadsdelsförvaltning där du bor. 

Uppdaterad