För dig som behöver extra stöd på feriejobbet

Har du en funktionsvariation, och behöver anpassning av arbetsuppgifter eller arbetsplats, kan du ansöka om att få förtur till ett feriejobb.

Du som vill ansöka om förtur ska

  • skriva i din ansökan att du har en funktionsnedsättning
  • ringa eller mejla feriejobbshandläggaren i din stadsdel under ansökningstiden
  • skicka in ett intyg som inte är äldre än två år innan ansökningstiden har gått ut.

Intyget ska vara från exempelvis en läkare, psykolog eller LSS-handläggare. Intyget gör att vi får en beskrivning av din funktionsnedsättning, så att vi kan hitta bra arbetsuppgifter och en bra arbetsmiljö för dig.

För dig som behöver extra stöd försöker din stadsdel hitta en så bra placering som möjligt. På jobbet kan du och handledaren komma överens om nödvändiga anpassningar som blir bra för både dig och arbetsplatsen. Vi samarbetar också bland annat med Misa för att erbjuda bra och anpassade sommarjobb.

Feriejobb hos Misa

Misa är ett företag som erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med olika arbetshinder. Under sommaren erbjuder de sommarjobb med stöd för dig som har en funktionsvariation. 

Baserat på dina behov hittar Misa antingen en särskilt anpassad arbetsplats eller så hjälper de dig så att du kan arbeta på ett ”vanligt” sommarjobb fast med det stöd just du behöver. Misas personal har bra kunskap om olika funktionsnedsättningar och anpassningar som kan behöva göras för att ditt jobb ska fungera.

Ansökan

Platserna hos Misa är begränsade, det finns 40-50 platser. Skriv i din ansökan att du önskar en Misa-plats. Det är feriehandläggare på din stadsdel som fattar beslut. 

Om du får ett sommarjobb via Misa så kommer deras personal kontakta dig och dina vårdnadshavare för att få information så att de kan göra en bra matchning mot arbetsgivare och arbetsuppgifter.

Innan du börjar jobba

För att ditt feriejobb hos oss ska fungera bra, behöver du kunna utföra vissa uppgifter självständigt. Din handledare finns på plats och stöttar dig i arbetet, men står inte bredvid under hela arbetsdagen. Du behöver också kunna resa till och från arbetet eller ha ordnat med stöd för resor till och från arbetet innan din ferieperiod börjar.

På jobbet

Du arbetar upp till sex timmar varje dag men om du behöver det så kan arbetsdagen vara kortare. Du får också alltid stöd från en handledare som hör till arbetsplatsens vanliga personalgrupp. Personalen från Misa stöttar dig och din arbetsgivare genom att vara på plats under din introduktion och sedan genom uppföljning två gånger per vecka.

Exempel på arbetsplatser som Misa samarbetar med:

  • Butiker
  • Caféer och restauranger
  • Hunddagis
  • Trädgårds- och fastighetsarbete
  • Lagerarbete
  • Vård- och omsorgsboenden

Kontakta din feriejobbshandläggare

Har du frågor ska du kontakta den stadsdelsförvaltning där du bor. 

Uppdaterad