Våra feriejobb

Stockholms stad erbjuder feriejobb i våra kommunala verksamheter, hos stadens entreprenörer samt i ideella föreningar.

Det finns en stor variation av arbetsuppgifter som ger goda erfarenheter för dig som är ung på arbetsmarknaden. Feriejobben finns i hela Stockholmsområdet och du kan bli erbjuden ett arbete i hela Stockholm. 

Arbetsuppgifterna kan vara att ordna aktiviteter för barn och unga både inomhus och utomhus. Arbetar du på en förskola hjälper du bland annat till med att ta hand om barnen, ordna med mellanmål samt hjälper till med enklare städuppgifter. Att arbeta med barn och unga är det feriejobb som flest brukar önska. 

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • förskola
 • fritids
 • kollo
 • parklek
 • ungdomsgård
 • barn- och ungdomsläger inom idrott & kultur.

Om du erbjuds ett arbete med barn kommer du i samband med anställning visa upp ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Detta utdrag måste du själv beställa från Polisens hemsida.

Inom denna kategori erbjuds arbete på kommunens äldreboenden. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa till och delta i arbetet med att genomföra olika aktiviteter för de äldre. Du kan bland annat följa med på promenader, baka till fikastunder, ha högläsning och genomföra utomhusaktiviteter.

Som ferieanställd utför du inga omvårdnadsuppgifter och du är inte ute ensam med de äldre.

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • äldreboende
 • demensboende
 • hemtjänst
 • träffpunkter för äldre.

Inom denna kategori arbetar du med såväl unga vuxna som äldre personer som har olika funktionsnedsättningar. Dessa personer har stöd via LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta).

Vanliga arbetsuppgifter är att delta i aktiviteter tillsammans med brukarna. Exempel på aktiviteter kan vara att spela spel och läsa. Du kan även följa med på utflykter och hjälpa till med enklare städuppgifter.

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • daglig verksamhet
 • gruppboenden
 • korttidsboenden.

Du kanske är intresserad av att starta företag i framtiden? Inom denna kategori erbjuds arbete där du får mer kunskap om entreprenörskap och hur du startar ett företag, samtidigt som du arbetar med uppdrag från staden.

Denna kategori omfattar arbeten inom kontor och administration. Det kan vara att arbeta i en reception eller hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter såsom sortering och arkivering.

Arbetsplatserna kan bland annat vara

 • administrativa avdelningar
 • reception
 • it
 • kommunikationsuppdrag.

I denna kategori finns arbeten inom olika kulturjobb. Det finns relativt få arbetstillfällen och det är inte alla stadsdelar som erbjuder kulturjobb. 

Arbetsplatser kan bland annat vara

 • stadsdelsförvaltningarnas kulturevenemang
 • bibliotek.

Inom denna kategori finns olika typer av städjobb och servicejobb inomhus. Du kan bland annat jobba med enklare städuppgifter och byggjobb, sortering och inomhusunderhåll.

Arbetsplatserna kan bland annat vara

 • skolor
 • vaktmästeri
 • Stockholms stads simhallar och idrottsanläggningar.

I denna kategori finns arbeten inom stadens parkskötsel. Arbetet är utomhus så det är bra om du tycker om att vara ute, oavsett väder. Det förekommer också andra typer av utomhusjobb som innefattar olika städuppdrag eller utomhusunderhåll. 

Arbetsplatserna kan bland annat vara

 • stadsdelsförvaltningarnas parkavdelningar
 • trafikkontoret
 • kyrkogårdsförvaltningen
 • idrottsanläggningar
 • bostadsbolag.

Kontakta din feriejobbshandläggare

Har du frågor ska du kontakta den stadsdelsförvaltning där du bor. Har du fått ett feriejobb på trafikkontoret, kyrkogårdsförvaltningen eller utbildningsförvaltningen ska du kontakta din handläggare där.

Fackförvaltning

Trafikkontoret
Telefon: 08-508 26 188
E-post: sommarjobb.trafikkontoret@stockholm.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Telefon: 08-508 30 111
E-post: sommarjobb.kyf@stockholm.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 08-508 337 43
E-post:  sommarjobb.utbildning@edu.stockholm.se

Uppdaterad