Våra feriejobb

Stockholms stad erbjuder feriejobb i våra kommunala verksamheter, hos stadens entreprenörer samt i ideella föreningar.

Det finns en stor variation av arbetsuppgifter som ger bra erfarenheter för dig som är ung på arbetsmarknaden. Feriejobben finns i hela Stockholmsområdet och du kan bli erbjuden ett arbete i hela Stockholm. 

Arbetsuppgifterna kan vara att ordna aktiviteter för barn och unga både inomhus och utomhus. Att arbeta med barn och unga är det feriejobb som de flesta brukar önska. 

Arbetsplatser kan vara:

 • förskola 
 • fritids
 • kollo
 • parklek
 • ungdomsgård
 • barn- och ungdomsläger inom idrott & kultur

Om du erbjuds ett arbete med barn kommer du behöva lämna in ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Detta utdrag måste du själv beställa från Polisens webbplats och om du får ett erbjudande om feriejobb får du länken där d gör din beställning.

Inom denna kategori erbjuds arbete på kommunens äldreboenden. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa till och delta i arbetet med att genomföra olika aktiviteter för de äldre. Du kan bland annat följa med på promenader, baka till fikastunder, ha högläsning och genomföra utomhusaktiviteter.

Som ferieanställd utför du inga omvårdnadsuppgifter och du är inte ute ensam med de äldre.

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • äldreboende
 • demensboende
 • hemtjänst
 • träffpunkter för äldre.

Inom denna kategori arbetar du med såväl unga vuxna som äldre personer som har olika funktionsnedsättningar. Dessa personer har stöd via LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta).

Vanliga arbetsuppgifter är att delta i aktiviteter tillsammans med brukarna. Exempel på aktiviteter kan vara att spela spel och läsa. Du kan även följa med på utflykter och hjälpa till med enklare städuppgifter.

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • daglig verksamhet
 • gruppboenden
 • korttidsboenden.
Ungdomar som har sommarjobbat på :Part
Ungdomar som har sommarjobbat på :Part

Intresserad av att starta företag i framtiden?

Vi erbjuder jobb inom entreprenörskap hos tre externa arbetsplatser där du får arbeta med en eller flera av Stockholms stads samhällsutmaningar. 

Nedanstående företag samarbetade staden med 2021, samarbetspartners för 2022 kommer att presenteras längre fram i vår.

Novare

På Novare Youth Academy är sommarjobbet där du arbetar för att hitta lösningar och utveckla välgrundade svar på diverse utvecklingsområden som Stockholms stad. Dessa är definierade för att skapa en bättre framtid för Stockholms ungdomar och därför vill vi höra din åsikt. Om du brinner för problemlösning, samhällsfrågor och entreprenörskap är detta sommarjobbet för dig.

Du kommer genom Novares Youth Academy få möjligheten att utveckla Stockholms stad som social entreprenör. Genom olika utmaningar och problemformuleringar är tanken att du ska hitta kreativa lösningar för att utveckla vår stad.

Exempel på dessa utmaningar kan vara allt från att öka pengakoll hos stadens unga, främja entreprenörskap eller utveckla framtida feriejobb. För att du ska få underlag och inspiration till lösningar av dessa problemformuleringar kommer du att få träffa personer och företag som är ledande exempel inom området.

För att du ska utvecklas så mycket som möjligt denna sommar har vi följande förväntningar av dig som deltagare:

 • Du är initiativrik och handlingskraftig.
 • Du är en förebild för andra i gruppen.
 • Du har ett positivt förhållningssätt till diverse arbetsuppgifter.

Rookie Startups

Drömmer du om att bli entreprenör? Hos Rookie Startups får du möjligheten att lära dig mer om socialt entreprenörskap och konceptutveckling. Det här är en unik möjlighet som kommer ge dig en fin merit på ditt CV.

Rookie Startups är en av Sveriges ledande utbildare av unga sommarlovsentreprenörer som arbetar för att unga ska nå sin fulla potential. Som sommarjobbare på Rookie Startups är ditt jobb att utveckla din stadsdel som entreprenör. Det här är en möjlighet för dig som vill göra skillnad på riktigt.

Programmet kommer bland annat innehålla följande:

 • teambuilding
 • idégenerering och problemformulering
 • innovation och kreativa lösningar
 • marknadsföring och research
 • presentationsteknik och pitchteknik.

Utöver det kommer du att få

 • vara en del av Rookie Startups community för unga talanger och genom detta få möjligheten att nätverka med andra
 • träffa framgångsrika gäster i form av entreprenörer och företagsledare. Vi har tidigare haft gästföreläsare från bland annat Google, Spotify, SEB, Kry och UF.
 • besöka eller få besök av nytänkande startups och näringslivet
 • bidra till nya infallsvinklar och perspektiv i stadens framtida utveckling
 • tillgång till vår exklusiva, digitala app för unga entreprenörer.

Vårt mål är att du som går detta program ska utvecklas som person samt att i team komma fram till en lösning på den utmaning ni arbetar med.

Genom entreprenörskap som metod kommer du att få en mängd nya kunskaper och insikter som definitivt ger dig en grym start i arbetslivet. Vi hoppas att du som väljer att söka till detta program är villig att utvecklas tillsammans med oss.

:Part

:Part är ett talangnätverk för dig mellan 16 och 25 år, som eftersträvar en karriär inom den kreativa näringen och startup-ekosystemet.
Sedan 2015 har man matchat över 2 000 talanger med företag inom media, kultur, tech och stadsbyggnad.

Under arbetsperioden kommer du att genom grupparbete lära dig mer om entreprenörskap och arbeta i team för att utveckla affärsidéer och innovationer som gör Stockholm till en bättre stad för unga.

Utmaningarna är utformade av :Part i samarbete med Stockholms stad. Till din hjälp får du handledning och coachning av kreatörer och entreprenörer, inspirationsföreläsningar och kontakt med startups. I slutet av arbetsperioden redogör ni för ert förslag i en skriftligt och muntligt presentation.

Teambuilding

Du lär dig olika övningar och verktyg för att sammansvetsa en arbetsgrupp på kort tid.

Research och insikter

Du lär dig hur du söker och samlar information samt analyserar hur researchen kan användas. Vad en insikt är och hur du hittar din målgrupp.

Idé- och konceptutveckling

Brainstorming, workshops och post-it-övningar för att konkretisera dina tankar och idéer baserat på insikter. Hur du kombinerar insikter med kreation.

Paketering och pitch

Hur du sätter ihop alla enheter i den framtagna lösningen till en sammanhängande presentation och hur du blir bättre på att presentera inför publik.

Denna kategori omfattar arbeten inom kontor och administration. Det kan vara att arbeta i en reception eller hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter såsom sortering och arkivering.

Arbetsplatserna kan bland annat vara

 • administrativa avdelningar
 • reception
 • it-verksamhet
 • kommunikationsuppdrag.

I denna kategori finns arbeten inom olika kulturjobb. Det finns ganska få arbetstillfällen och det är inte alla stadsdelar som erbjuder kulturjobb. 

Arbetsplatser kan bland annat vara:

 • stadsdelsförvaltningarnas kulturevenemang
 • bibliotek

Inom denna kategori finns olika typer av städjobb och servicejobb inomhus. Du kan bland annat jobba med enklare städuppgifter och byggjobb, sortering och inomhusunderhåll.

Arbetsplatserna kan bland annat vara:

 • skolor
 • vaktmästeri
 • Stockholms stads simhallar och idrottsanläggningar

I denna kategori finns arbeten inom stadens parkskötsel. Arbetet är utomhus så det är bra om du tycker om att vara ute oavsett väder. Det förekommer också andra typer av utomhusjobb som innefattar olika städuppdrag eller utomhusunderhåll. 

Arbetsplatserna kan bland annat vara:

 • stadsdelsförvaltningarnas parkavdelningar
 • idrottsanläggningar
 • bostadsbolag
 • Trafikkontoret
 • Kyrkogårdsförvaltningen

Kontakta din feriejobbshandläggare

Du kontaktar din feriejobbshandläggare på den stadsdelsförvaltning där du bor, om du har frågor. Har du fått ett feriejobb på Trafikkontoret, Kyrkogårdsförvaltningen eller på Utbildningsförvaltningen , ska du kontakta din handläggare där.

Fackförvaltning

Trafikkontoret
Telefon: 08-508 26 188
E-post: sommarjobb.trafikkontoret@stockholm.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Telefon: 08-508 30 111
E-post: sommarjobb.kyf@stockholm.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 08-508 337 43
E-postsommarjobb.utbildning@edu.stockholm.se

Uppdaterad