Våra feriejobb

Stockholms stad erbjuder feriejobb i våra kommunala verksamheter, hos stadens entreprenörer samt i ideella föreningar.

Det finns en stor variation av arbetsuppgifter som ger bra erfarenheter för dig som är ung på arbetsmarknaden. Feriejobben finns i hela Stockholmsområdet och du kan bli erbjuden ett arbete i hela Stockholm. 

Arbetsuppgifterna kan vara att ordna aktiviteter för barn och unga både inomhus och utomhus. Arbetar du på en förskola hjälper du bland annat till med att ta hand om barnen, ordna med mellanmål samt hjälper till med enklare städuppgifter. Att arbeta med barn och unga är det feriejobb som flest brukar önska. 

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • förskola
 • fritids
 • kollo
 • parklek
 • ungdomsgård
 • barn- och ungdomsläger inom idrott & kultur.

Om du erbjuds ett arbete med barn kommer du i samband med anställning visa upp ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Detta utdrag måste du själv beställa från Polisens hemsida.

Inom denna kategori erbjuds arbete på kommunens äldreboenden. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa till och delta i arbetet med att genomföra olika aktiviteter för de äldre. Du kan bland annat följa med på promenader, baka till fikastunder, ha högläsning och genomföra utomhusaktiviteter.

Som ferieanställd utför du inga omvårdnadsuppgifter och du är inte ute ensam med de äldre.

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • äldreboende
 • demensboende
 • hemtjänst
 • träffpunkter för äldre.

Inom denna kategori arbetar du med såväl unga vuxna som äldre personer som har olika funktionsnedsättningar. Dessa personer har stöd via LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta).

Vanliga arbetsuppgifter är att delta i aktiviteter tillsammans med brukarna. Exempel på aktiviteter kan vara att spela spel och läsa. Du kan även följa med på utflykter och hjälpa till med enklare städuppgifter.

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • daglig verksamhet
 • gruppboenden
 • korttidsboenden.
Ungdomar som har sommarjobbat på :Part
Ungdomar som har sommarjobbat på :Part

Du kanske är intresserad av att starta företag i framtiden? Vi erbjuder jobb inom entreprenörskap hos tre externa arbetsplatser där du får arbeta med en eller flera av Stockholms stads samhällsutmaningar. 

Novare

Novare Youth Academy är sommarjobbet där du arbetar för att hitta lösningar och utveckla välgrundade svar på diverse utvecklingsområden som Stockholms stad. Dessa är definierade för att skapa en bättre framtid för Stockholms ungdomar och därför vill vi höra din åsikt. Brinner du för problemlösning, samhällsfrågor och entreprenörskap är detta sommarjobbet för dig.

Du kommer genom Novares Youth Academy få möjligheten utveckla Stockholms stad som social entreprenör. Genom diverse utmaningar och problemformuleringar är tanken att du ska hitta kreativa lösningar för att utveckla vår stad.

Exempel på dessa utmaningar kan vara allt från att öka pengakoll hos stadens unga, främja entreprenörskap eller utveckla framtida feriejobb. För att du ska få underlag och inspiration till lösningar av dessa problemformuleringar kommer du att få träffa personer och företag som är ledande exempel inom området.

För att du ska utvecklas så mycket som möjligt denna sommar har vi följande förväntningar av dig som deltagare:

 • Initiativrik och handlingskraftig
 • Förebild för andra i gruppen
 • Positivt förhållningssätt till diverse arbetsuppgifter

Novare Youth Academy

Rookie Startups

Vill du utveckla din stad som entreprenör och lära dig hur man tar en idé till verklighet?

Som sommarjobbare hos Rookie Startups är ditt jobb att utveckla din stadsdel som entreprenör. Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill bidra på riktigt. Du kommer få lära dig allt om hur man arbetar med problemformulering, idégenerering, marknadsföring och hur man finner lösningar på riktiga utmaningar i samhället, precis som på en riktig startup. Utifrån givna utmaningar kommer du i team med andra arbeta fram en affärsidé som syftar till att utveckla staden.

Vår uppgift är att se till att du ökar dina kunskaper om socialt entreprenörskap och konceptutveckling, för att sedan kunna applicera dessa kunskaper på ett verkligt case och därmed hjälpa staden att lösa deras utmaningar. Era lösningar kommer sedan att presenteras för Stockholms stad.

Sommarjobbet består flera olika delar, bland annat arbete i team, inspirationsföreläsningar och workshops där du får insikt i arbetslivet som entreprenör. Nedan kan ni se några arbetsuppgifter:

Lära dig grunderna i hur man utvecklar idéer och koncept för att sedan kunna
applicera det på ett verkligt case:

 • Åskådliggöra kundbehov
 • Bidra till nya infallsvinklar och perspektiv i stadens framtida utveckling
 • Få insikter i hur man kan arbeta kreativt i olika team
 • Ta fram ett tydligt koncept som bidrar till en lösning på utmaningen

Vårt mål är att du som går detta program, utöver att i team komma fram till en lösning på den utmaning ni arbetar med, ska utvecklas som person. Genom entreprenörskap som metod kommer du att få en mängd nya kunskaper och insikter som definitivt ger dig en fantastisk start i arbetslivet. Vi hoppas att du som väljer att söka till detta program är villig att utvecklas tillsammans med oss.

:Part

:Part är ett talangnätverk för 16-25 åringar som eftersträvar en karriär inom den kreativa näringen och startup-ekosystemet. Sedan 2015 har man matchat över 2000 talanger med företag inom media, kultur, tech och stadsbyggnad.

Under arbetsperioden kommer du att genom grupparbete lära dig mer om entreprenörskap och arbeta i team för att utveckla affärsidéer och innovationer som gör Stockholm till en bättre stad för unga.

Utmaningarna är utformade av :Part i samarbete med Stockholms stad. Till er hjälp får ni handledning och coachning av kreatörer och entreprenörer, inspirationsföreläsningar och kontakt med startups. I slutet av arbetsperioden redogör ni för ert förslag i en skriftligt och muntligt presentation.

Teambuilding
Lär dig olika övningar och verktyg för att sammansvetsa en arbetsgrupp på kort tid.

Research och insikter
Lär dig hur du söker och samlar information samt analyserar hur researchen kan
användas. Vad är en insikt och hur hittar en sin målgrupp?

Idé- och konceptutveckling
Brainstorming, workshops och post-it-övningar för att konkretisera sina tankar och
idéer baserat på insikter. Hur kombinerar en insikter med kreation?

Paketering och pitch
Hur sätter man ihop alla enheter i den framtagna lösningen till en sammanhängande
presentation och hur blir jag bättre på att presentera inför publik.

Denna kategori omfattar arbeten inom kontor och administration. Det kan vara att arbeta i en reception eller hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter såsom sortering och arkivering.

Arbetsplatserna kan bland annat vara

 • administrativa avdelningar
 • reception
 • it
 • kommunikationsuppdrag.

I denna kategori finns arbeten inom olika kulturjobb. Det finns ganska få arbetstillfällen och det är inte alla stadsdelar som erbjuder kulturjobb. 

Arbetsplatser kan bland annat vara

 • stadsdelsförvaltningarnas kulturevenemang
 • bibliotek.

Inom denna kategori finns olika typer av städjobb och servicejobb inomhus. Du kan bland annat jobba med enklare städuppgifter och byggjobb, sortering och inomhusunderhåll.

Arbetsplatserna kan bland annat vara

 • skolor
 • vaktmästeri
 • Stockholms stads simhallar och idrottsanläggningar.

I denna kategori finns arbeten inom stadens parkskötsel. Arbetet är utomhus så det är bra om du tycker om att vara ute, oavsett väder. Det förekommer också andra typer av utomhusjobb som innefattar olika städuppdrag eller utomhusunderhåll. 

Arbetsplatserna kan bland annat vara

 • stadsdelsförvaltningarnas parkavdelningar
 • trafikkontoret
 • kyrkogårdsförvaltningen
 • idrottsanläggningar
 • bostadsbolag.

Feriejobb hos Misa

Misa är ett företag som erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med olika arbetshinder. Under sommaren erbjuder de sommarjobb med stöd för dig som har en funktionsvariation.

Baserat på dina behov hittar Misa antingen en särskilt anpassad arbetsplats eller så hjälper de dig så att du kan arbeta på ett ”vanligt” sommarjobb fast med det stöd just du behöver. Misas personal har bra kunskap om olika funktionsnedsättningar och anpassningar som kan behöva göras för att ditt jobb ska fungera.

Kontakta din feriejobbshandläggare

Har du frågor ska du kontakta den stadsdelsförvaltning där du bor. Har du fått ett feriejobb på trafikkontoret, kyrkogårdsförvaltningen eller utbildningsförvaltningen ska du kontakta din handläggare där.

Hägersten-Älvsjö

Telefon: 08-508 22 344
E-post: funktion.sommarjobb.hagersten-alvsjo@stockholm.se

Fackförvaltning

Trafikkontoret
Telefon: 08-508 26 188
E-post: sommarjobb.trafikkontoret@stockholm.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Telefon: 08-508 30 111
E-post: sommarjobb.kyf@stockholm.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 08-508 337 43
E-post:  sommarjobb.utbildning@edu.stockholm.se

Uppdaterad