Våra feriejobb

Stockholms stad erbjuder feriejobb i våra kommunala verksamheter, hos stadens entreprenörer samt i ideella föreningar.

Det finns många olika arbetsuppgifter som ger bra erfarenheter för dig som är ung på arbetsmarknaden. Feriejobben finns i hela Stockholmsområdet och du kan bli erbjuden ett arbete i hela Stockholm. 

Arbetsuppgifterna kan vara att ordna aktiviteter för barn och unga både inomhus och utomhus. Att arbeta med barn och unga är det feriejobb som de flesta brukar önska. 

Arbetsplatser kan vara:

 • förskola 
 • fritids
 • kollo
 • parklek
 • ungdomsgård
 • barn- och ungdomsläger inom idrott & kultur.

Om du erbjuds ett arbete med barn kommer du behöva lämna in ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Detta utdrag måste du själv beställa från Polisens webbplats och om du får ett erbjudande om feriejobb får du länken där d gör din beställning.


Inom denna kategori erbjuds arbete på kommunens äldreboenden. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa till och delta i arbetet med att genomföra olika aktiviteter för de äldre. Du kan bland annat följa med på promenader, baka till fikastunder, ha högläsning och genomföra utomhusaktiviteter.

Som ferieanställd utför du inga omvårdnadsuppgifter och du är inte ute ensam med de äldre.

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • äldreboende
 • demensboende
 • hemtjänst
 • träffpunkter för äldre.


Inom denna kategori arbetar du med såväl unga vuxna som äldre personer som har olika funktionsnedsättningar. Dessa personer har stöd via LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta).

Vanliga arbetsuppgifter är att delta i aktiviteter tillsammans med brukarna. Exempel på aktiviteter kan vara att spela spel och läsa. Du kan även följa med på utflykter och hjälpa till med enklare städuppgifter.

Arbetsplatser inom denna kategori kan vara

 • daglig verksamhet
 • gruppboenden
 • korttidsboenden.


Socialt entreprenörskap handlar om att ta en idé och arbeta med den antingen för att göra vinst eller att förbättra levnadsvillkoren för andra. Stockholms stad har som uppgift att göra Stockholm till en bra stad att leva i och i den här typen av feriejobb får du vara med och lösa någon av de utmaningar kommunen har för att göra Stockholm bättre.

När du får ett feriejobb med uppgifter inom socialt entreprenörskap får du utveckla och konkretisera affärsidéer som gör vår stad bättre. Du får

 • en introduktion till och kunskap om entreprenörskap, intraprenörskap (att utveckla sin arbetsplats) och socialt företagande.
 • veta mer om vad det innebär att vara entreprenör.
 • verktyg som du behöver för att välja, definiera och paketera dina idéer.
 • fördjupade kunskaper i företagsamhet och inspiration från Stockholms näringsliv.

När ditt feriejobb är slut har du fått en inblick i vad som krävs för att starta och driva ett företag. De sista dagarna får du presentera din affärsidéer/konceptidéer muntligen och i en kort rapport.

Denna kategori omfattar arbeten inom kontor och administration. Det kan vara att arbeta i en reception eller hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter såsom sortering och arkivering.

Arbetsplatserna kan bland annat vara

 • administrativa avdelningar
 • reception
 • it-verksamhet
 • kommunikationsuppdrag.


I denna kategori finns arbeten inom olika kulturjobb. Det finns ganska få arbetstillfällen och det är inte alla stadsdelar som erbjuder kulturjobb. 

Arbetsplatser kan bland annat vara:

 • stadsdelsförvaltningarnas kulturevenemang
 • bibliotek.


Inom denna kategori finns olika typer av städjobb och servicejobb inomhus. Du kan bland annat jobba med enklare städuppgifter och byggjobb, sortering och inomhusunderhåll.

Arbetsplatserna kan bland annat vara:

 • skolor
 • vaktmästeri
 • Stockholms stads simhallar och idrottsanläggningar.


I denna kategori finns arbeten inom stadens parkskötsel. Arbetet är utomhus så det är bra om du tycker om att vara ute oavsett väder. Det förekommer också andra typer av utomhusjobb som innefattar olika städuppdrag eller utomhusunderhåll. 

Arbetsplatserna kan bland annat vara:

 • stadsdelsförvaltningarnas parkavdelningar
 • idrottsanläggningar
 • bostadsbolag
 • Trafikkontoret
 • Kyrkogårdsförvaltningen.

Få svar på dina frågor

Du kontaktar din feriejobbshandläggare på den stadsdelsförvaltning där du bor, om du har frågor. Har du fått ett feriejobb på trafikkontoret, kyrkogårdsförvaltningen eller på utbildningsförvaltningen, ska du kontakta din handläggare där.

Uppdaterad