Viktigt att veta om ditt feriejobb

Grattis till ditt sommarjobb i Stockholms stad! Här finns viktig information som kommer hjälpa dig inför, under och efter ditt feriejobb.

Om det är något som du inte förstår eller undrar över, kontakta feriejobbshandläggaren i din stadsdel direkt.

På feriejobbet får du

 • erfarenhet som du kan skriva på ditt CV
 • träffa nya människor, både arbetsgivare och andra ungdomar
 • lära dig nya saker och får ta ansvar
 • tjäna din egna pengar
 • bidra till att Stockholm blir bättre för de som bor här.

Innan du börjar jobba

Anställningsavtal

Du har skrivit under ett anställningsavtal vilket betyder att du har både rättigheter och skyldigheter. Du har exempelvis rätt att ha en handledare på din arbetsplats, ha en bra arbetsmiljö och få lön för ditt arbete. Å andra sidan har du skyldigheter, du måste utföra dina arbetsuppgifter, följa arbetsplatsens regler och följa din handledares instruktioner.

Arbetstid

I ditt anställningsavtal står det vilken period du jobbar. Under sommarlovet arbetar du under tre veckor och max 90 timmar. Din arbetsplats bestämmer dina arbetstider.

Det finns generella regler som ska följas för alla som feriearbetar.

 • Du jobbar normalt sex timmar per dag. Du får maximalt arbeta åtta timmar på en dag.
 • Du får tidigast börja arbeta klockan 06.00 på morgonen och du ska senast sluta klockan 19.00. Du får inte jobba på kvällar och helger.
 • Du ska ha minst 30 minuters lunchrast varje dag. Lunchrasten är obetald.
 • Du kan inte arbeta igen arbetstimmar om du är frånvarande, exempelvis om du är sjuk eller kommer sent någon dag.
 • Du är timanställd vilket innebär att du får betalt för de timmar du är på arbetsplatsen och arbetar.

Kontakta din arbetsplats innan du börjar

Innan din arbetsperiod börjar ska du kontakta din arbetsplats. Du behöver bland annat ta reda på dina arbetstider samt vem du ska träffa första dagen och vart ni ska ses. Kontakta din arbetsplats i god tid innan arbetsperioden börjar.

Handledare

Du kommer att få en handledare på arbetsplatsen som ansvarar för att du får lämpliga arbetsuppgifter och en bra feriejobbsperiod. Om du har några frågor eller problem så prata med din handledare. Om du inte vill eller kan det så kontaktar du feriejobbshandläggaren i din stadsdel.

Till din handledare ska du lämna kontaktuppgifter till någon anhörig som vi kan ringa om det händer något akut.

På jobbet

Paus och rast

Du får inte jobba mer än 4,5 timmar utan rast. Förutom det har du rätt till kortare pauser för att gå på toaletten och sträcka på dig under arbetets gång.

Bemötande

Stadens verksamheter kännetecknas av respekt för alla människors lika värde. Våra arbetsplatser genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering. Vår arbetsmiljö är fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Alla medarbetare behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Som medarbetare i Stockholms stad

 • respekterar du alla människors lika värde och erfarenheter
 • bemöter du brukare, medarbetare och samarbetspartners på ett respektfullt sätt.

Frånvaro eller försening

Om du blir försenad måste du meddela din handledare direkt. Om du inte kommer och inte hör av dig kan du bli av med jobbet.

Sjuk

Om du är sjuk så måste du ringa och tala om det för din handledare. Om du inte kommer till jobbet och inte har meddelat varför, så räknas det som olovlig frånvaro och du kan bli av med ditt jobb.

Om du under ditt feriejobb känner dig sjuk eller har minsta symtom på luftvägsinfektion, feber eller allmän sjukdomskänsla måste du genast meddela din handledare och gå hem från ditt feriejobb. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hur länge du behöver stanna hemma.

Om du är sjuk under din tredje arbetsvecka måste du kontakta feriejobbshandläggaren på din förvaltning för att ta reda på om du har rätt till sjuklön.

Lunch

Kostnaden för lunch betalar du själv och lunchrasten är obetald. Du ska ha minst 30 minuters lunchrast.

Resor till och från arbetet

Kostnaden för resor till och från jobbet betalar du själv. Kolla i god tid upp vilken som är den bästa resvägen till jobbet så att du inte kommer försent.

Försäkring

Under arbetstid och på väg till och från arbetet så omfattas du av stadens försäkringar. Om du gör dig illa eller om något annat händer så tala om det för din handledare. Försäkringen gäller bara om du åker direkt till och från jobbet, inte om du gör något annat på vägen. Försäkringen gäller bara om du åker till eller från din folkbokföringsadress.

Arbetsmiljö

Det finns särskilda regler om arbete för unga. Reglerna säger bland annat att ungdomar under 18 år inte får arbeta med uppgifter som är farliga, till exempel med kemikalier eller tunga lyft.

Mer information om ungdomars rättigheter och skyldigheter på jobbet kan du få av feriejobbshandläggaren eller på fackförbundens webbplatser.

Rökförbud

I Stockholms stad får man inte röka på arbetstid och inte heller på pauser. Obetald lunchrast är inte arbetstid.

Telefon

Du ska inte ringa eller hålla på med din telefon på arbetstid. Obetald lunchrast är inte arbetstid.

Fotografering

På vissa arbetsplatser finns det förbud mot att fotografera. Prata med din handledare om vad som gäller på arbetsplatsen där du jobbar. Du får inte publicera bilder från din arbetsplats på sociala medier.

Tystnadsplikt och sekretess

När du jobbar med människor får du inte berätta för någon utanför arbetsplatsen om vilka personer du tar hand om. Det du får höra på din arbetsplats om till exempel barn får du inte berätta för din familj eller vänner. Inte heller på sociala medier. Du får alltid prata med din handledare. Du kan alltid fråga din handledare om vad som gäller.

Lön och löneutbetalning

Tidrapport

Din handledare ansvarar för att registrera dina arbetstimmar digitalt. Du och din handledare fyller löpande i dina arbetstimmar under arbetsperioden. Ni fyller i tiden när du kom på morgonen och tiden när du gick hem. Din sista arbetsdag kontrollerar ni tidrapporten gemensamt och din handledare skickar sedan in dina arbetstimmar till feriejobbshandläggaren.

Lön

Lönen bestäms av kollektivavtal och beror på hur gammal du är den första arbetsdagen. Även om du fyller år under tiden du jobbar så får du samma lön för hela perioden. Vilken lön du har framgår på ditt anställningsavtal.

Så här får du din lön

Du kan få din lön på olika sätt. Vi rekommenderar att du uppger ett bankkonto för att du ska få din lön så fort som möjligt. Stockholms stad använder Nordea för löneutbetalningar. Stockholms stads arbetsgivarnummer är: 40012.

Om du har bankkonto hos Nordea

Om du redan har ett konto hos Nordea behöver du inte göra något. Utbetalningen sätts in på ditt Nordea-konto.

Om du har ett konto i en annan bank

Gå in på nordea.se och gå till sidan ”Anmäl ditt konto för lön, pension eller annan ersättning” – legitimera dig med ditt bank-id och följ anvisningarna på sidan.

Om du inte har bank-id men vill anmäla ditt konto

Gå in på nordea.se och gå till sidan ”Anmäl ditt konto för lön, pension eller annan ersättning”, kryssa i rutan ”Jag kan inte inneha ett BankID” och fyll i det digitala formuläret.

Om du inte har ett bankkonto

 • Öppna ett bankkonto i en bank. Om du öppnar hos Nordea, behöver inte göra något mer.
 • Om du öppnar i en annan bank – anmäl det till Nordea!
 • Om du inte gör någonting kommer ett utbetalningskort med post med din lön. Det kostar pengar att lösa in ett utbetalningskort och du måste kunna legitimera dig för att få ut din lön.

Skatt och jämkning

När man arbetar och får lön börjar man också betala skatt. Om du tjänar mindre än 22 208 kr under 2023 behöver du inte betala skatt. När du skriver under ditt anställningsavtal kan du uppge om det ska dras skatt eller inte. Om du sätter ett kryss i angiven ruta på anställningsavtalet kommer ingen skatt att dras från din lön.

Lönebesked

Stockholms stad använder elektroniska lönebesked för alla medarbetare. För att få tillgång till e-lönebeskedet behöver du aktivera ett e-lönekonto hos din bank om du har Nordea eller Swedbank eller skaffa en digital brevlåda hos Kivra. Om du inte har bank-id ska du kontakta din feriejobbshandläggare för att få tillgång till ditt lönebesked.

Tjänstepension

När du arbetar börjar du också spara till din pension. Den del av pensionen som betalas av din arbetsgivare kallas för tjänstepension och motsvarar 6 procent av din lön. I regel sätts pensionen av och sparas tills medarbetaren går i pension. De flesta som feriearbetar tjänar dock inte tillräckligt för att få beloppet avsatt utan pengarna betalas istället ut i mars eller april nästa år.

Uppdaterad