Viktigt att veta om ditt feriejobb

Grattis till ditt sommarjobb i Stockholms stad! Här finns viktig information som kommer hjälpa dig inför, under och efter ditt feriejobb.

Om det är något som du inte förstår eller undrar över, kontakta feriejobbshandläggaren i din stadsdel direkt.

På feriejobbet får du

 • erfarenhet som du kan skriva på ditt CV
 • träffa nya människor, både arbetsgivare och andra ungdomar
 • lära dig nya saker och får ta ansvar
 • tjäna din egna pengar
 • bidra till att Stockholm blir bättre för de som bor här.

Foldern Viktigt att veta om ditt feriejobb

Innan du börjar jobba

Skaffa bankkonto

För att du ska få lön så snart som möjligt efter att du har feriejobbat behöver du ha ordnat ett bankkonto innan din anställning börjar.

Så här skaffar du ett bankkonto 

Rättigheter och skyldigheter

Du har skrivit under ett anställningsavtal. Det innebär att du har både
rättigheter och skyldigheter. Du har till exempel rätt att ha en handledare på din arbetsplats, ha en bra arbetsmiljö och få lön för ditt arbete. Som ferieanställd har du också skyldigheter. Du måste till exempel utföra dina arbetsuppgifter, följa arbetsplatsens regler och följa din handledares instruktioner.

Arbetstid

I ditt anställningsavtal står vilken period du ska jobba. Din arbetsplats
bestämmer dina arbetstider men det finns regler som ska följas för alla
som feriearbetar:

 • Det vanligaste är att du jobbar sex timmar per dag men du får jobba
  upp till åtta timmar per dag.
 • Du är timanställd. Det innebär att du får betalt för de timmar du är på
  arbetsplatsen och arbetar.
 • Du får tidigast börja arbeta klockan 06.00 på morgonen. Du får
  senast sluta klockan 19.00. Du får inte jobba på kvällar eller helger.
 • Du måste ha minst 30 minuters lunchrast varje dag. Du får inte betalt
  på lunchen.
 • Du kan inte arbeta ikapp arbetstid om du varit borta från jobbet, till
  exempel om du kommit för sent eller varit sjuk.
 • Du förväntas kunna jobba de tre veckor du har fått feriejobb.

Är du yngre än 18 år får du inte arbeta mer än 40 timmar på en vecka.
Om du har annat arbete eller studerar under din feriejobbsperiod måste du berätta det för din feriejobbshandläggare.

Kontakta din arbetsplats innan du börjar

Innan du börjar arbeta ska du ringa till din arbetsplats och presentera
dig. Det är lagom att ringa en eller två veckor innan du ska börja arbeta.

När du ringer kan du också fråga om

 • vilka arbetstider du kommer ha
 • var du ska vara första arbetsdagen
 • det är något särskilt du behöver tänka på.

På jobbet

Handledare

Du kommer att få en handledare på arbetsplatsen. Handledaren ansvarar för att du får lämpliga arbetsuppgifter och en bra feriejobbsperiod. Om du har frågor eller problem på arbetet så prata med din handledare. Handledaren kan svara på dina frågor och ge stöd. Ibland kan det vara olika handledare olika dagar. Det är arbetsplatsens ansvar att du alltid har någon du kan vända dig till. Om du inte vill eller kan prata med din handledare så går det bra att höra av sig till din feriejobbshandläggare.

Första arbetsdagen

På din första arbetsdag får du träffa din handledare som introducera dig för dina nya arbetskamrater, arbetsuppgifter samt eventuella säkerhetsregler. Varje arbetsplats har sina regler och det är viktigt att du vet vilka regler som gäller.

Du får också identifiera dig genom att visa upp legitimation. Godkänd legitimation är ID-kort, pass (även utländska pass), LMA-kort, UT-kort och Freja ID.

Kontaktuppgifter

Ge handledaren namn och telefonnummer till en anhörig till dig. Då kan arbetsplatsen ringa om det skulle hända något akut.

Paus och rast

Du får jobba 4,5 timmar i sträck utan rast. Du har rätt till kortare pauser för att gå på toaletten och sträcka på dig under arbetets gång.

Rapportera de timmar du arbetar

Under arbetets gång kommer din handledare att rapportera dina arbetstider. Det är bra att du även själv har koll på dina tider och stämmer av med handledaren innan du slutar så att tidsrapporteringen blir rätt.

Bemötande

I Stockholms stads verksamheter ska alla mötas med respekt. Det betyder att vi inte får diskriminera någon eller behandla någon illa.

När du feriejobbar i Stockholms stad måste du

 • visa respekt för alla människor – oavsett deras bakgrund, åsikter
  eller kön till exempel.
 • bemöta brukare, medarbetare och samarbetspartners med
  respekt.

Om du kommer sent eller är borta från jobbet

Om du blir försenad måste du ringa din handledare direkt och säga det. Om du inte kommer till jobbet, och inte heller hör av dig, kan du bli av med jobbet.

Sjuk

Om du blir sjuk så måste du ringa och tala om det för din handledare. Att vara
borta från jobbet utan att ha talat om varför räknas som olovlig frånvaro. Då kan du bli av med ditt jobb. Om du är sjuk mer än 5 arbetsdagar måste du ge ett läkarintyg till din feriejobbshandläggare.

Lunch

Du har rätt till minst 30 minuters lunchrast varje arbetsdag. På lunchrasten får du inte betalt. Lunch ingår inte när du feriearbetar. Du kan ha med dig egen matlåda eller gå ut och handla lunch för egna pengar.

Resor till och från arbetet

Du ansvarar själv för att ta dig till och från din arbetsplats. Ta reda på den bästa resvägen i god tid så att du inte kommer försent. Om det kostar pengar att ta sig till eller från jobbet får du betala det själv.

Försäkring

Under din arbetstid och på väg till och från arbetet omfattas du av Stockholms stads försäkringar. Det betyder att du kan få hjälp om du skadar dig eller råkar ut för en olycka.

Om du gör dig illa eller om något går sönder på ditt arbete ska du tala om det för din handledare. Försäkringen gäller bara om du åker direkt till och från jobbet från din folkbokföringsadress.

Arbetsmiljö

Det finns särskilda arbetsregler för personer under 18 år. De reglerna innebär att du inte får ha farliga arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara att arbeta med kemikalier, eller lyfta tungt.

Mer information om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet kan du få av din
feriejobbshandläggare eller på lo.se/ung

Rökförbud

Stockholms stad får du inte röka på arbetstid eller när du har paus. Obetald
lunchrast är inte arbetstid. På lunchrasten är det tillåtet att röka.

Telefon

Du ska inte ringa eller använda din telefon under arbetsdagen. Obetald lunchrast är inte arbetstid. På lunchrasten är det tillåtet att använda sin telefon.

Fotografering

På vissa arbetsplatser får man inte fotografera. Prata med din handledare om vad som gäller på arbetsplatsen där du jobbar. Du får inte publicera bilder från
din arbetsplats på sociala medier som Snapchat, Instagram eller Twitter.

Tystnadsplikt och sekretess

Du får inte berätta för någon utanför arbetsplatsen om vilka personer du tar
hand om. Det du får höra på din arbetsplats om till exempel barn får du inte berätta för din familj eller vänner. Du får heller inte publicera information om det på sociala medier. Du kan alltid fråga din handledare.

Så får du din lön

Vi rekommenderar att du uppger ett bankkonto för att du ska få din lön så fort
som möjligt. Stockholms stad använder Nordea för löneutbetalningar. Stockholms stads arbetsgivarnummer är 40012.

Om du har bankkonto hos Nordea

Om du redan har ett konto hos Nordea behöver du inte göra något. Utbetalningen sätts in på ditt Nordea-konto.

Om du har ett konto i en annan bank

Gå in på nordea.se och gå till sidan
Anmäl ditt konto för lön, pension eller annan ersättning
Legitimera dig med ditt BankID och följ anvisningarna på sidan.

Om du inte har BankID

Gå in på nordea.se och gå till sidan
Anmäl ditt konto för lön, pension eller annan ersättning 
Kryssa i rutan ”Jag kan inte inneha ett BankID” och fyll i det digitala
formuläret.

Om du inte har ett bankkonto

Öppna ett bankkonto i en bank. Om du öppnar hos Nordea, behöver inte göra något mer. Om du öppnar i en annan bank – anmäl det till Nordea!
Anmäl ditt konto för lön, pension eller annan ersättning

Om du inte gör någonting kommer ett utbetalningskort med post med din lön. Det kostar pengar att lösa in ett utbetalningskort och du måste kunna legitimera dig för att få ut din lön.

Efter jobbet

Så får du ditt lönebesked

Stockholms stad skickar ut elektroniska lönebesked. På ditt lönebesked står det hur många timmar du har arbetat, hur mycket du har fått betalt samt om skatt är avdragen. Du kan få ditt lönebesked från din bank eller Kivra. 

Nu börjar du spara till din pension

När du börjar arbeta börjar du också spara till din pension. Den delen av pensionen som betalas av din arbetsgivare kallas för tjänstepension och den motsvarar 6 procent av din lön. 

Arbetsintyg

Ett feriejobb är en bra chans för dig att få in en fot på arbetsmarknaden. Fråga gärna din handledare om du kan få ett personligt arbetsintyg efter att du feriejobbat. Ett arbetsintyg är ett skriftligt omdöme om hur du arbetade och vad du var bra på. Det kan du använda när du söker jobb i framtiden.

 

Uppdaterad