Asylsökande och tillfälligt uppehållstillstånd

Du som är asylsökande eller omfattas av massflyktsdirektivet och saknar fullständigt personnummer kan i vissa fall söka feriejobb.

Vill du söka feriejobb ska du:

  • ha fyllt 16 år när du gör din ansökan
  • ha ett giltigt uppehållstillstånd eller kunna visa beslut från Migrationsverket om ditt tillfälliga uppehållstillstånd
  • ha ett undantag från regeln om arbetstillstånd, ett så kallat AT-UND (om du har AT-UND framgår på ditt LMA-kort under punkt 7)
  • ringa eller mejla feriejobbshandläggaren i din stadsdel under ansökningstiden (du kan inte söka via webbplatsen).

Tillfälligt uppehållstillstånd

Du måste ha ett uppehållstillstånd för att feriejobba inom Stockholms stad. Du som har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska på begäran kunna visa ditt beslut från Migrationsverket.

Få svar på dina frågor

Du kontaktar din feriejobbshandläggare på den stadsdelsförvaltning där du bor, om du har frågor. Skriv in din adress eller välj område i rullmenyn så hittar du kontaktuppgifter.

Uppdaterad