Asylsökande och tillfälligt uppehållstillstånd

Du som är asylsökande och saknar fullständigt personnummer kan i vissa fall söka feriejobb.

Vill du söka feriejobb ska du

  • ha ett giltigt uppehållstillstånd eller kunna visa beslut från Migrationsverket om ditt tillfälliga uppehållstillstånd
  • ha ett undantag från regeln om arbetstillstånd, ett så kallat AT-UND (om du har AT-UND framgår på ditt LMA-kort under punkt 7)
  • ringa eller mejla feriejobbshandläggaren i din stadsdel under ansökningstiden (du kan inte söka via webbplatsen).

Tillfälligt uppehållstillstånd

För att feriejobba inom Stockholms stad måste du ha ett uppehållstillstånd. Du som har ett tillfälligt uppehållstillstånd ska på begäran kunna visa ditt beslut från Migrationsverket.

Kontakta din feriejobbshandläggare

Har du frågor ska du kontakta den stadsdelsförvaltning där du bor.

Uppdaterad