Utvecklas hos oss

Stockholms stad är Sveriges största kommun och en av landets största arbetsgivare. Som medarbetare hos oss kan du få arbeta med spännande och varierande uppdrag, utvecklas samt stanna ett helt yrkesliv.

Vi är en stor organisation med över 40 000 medarbetare. Det är vi som ser till att staden fungerar och bidrar till en växande och hållbar stad med många möjligheter, för snart en miljon stockholmare.

Som medarbetare hos oss får du ett meningsfullt, engagerande och inspirerande arbete med bra karriärmöjligheter. Många av våra anställda jobbar hos oss länge och byter jobb internt i organisationen, vilket vi är stolta över. Stockholms stad vill vara en förebild som arbetsgivare och vi vill att våra medarbetare ska trivas och ha en god arbetsmiljö och vilja stanna hos oss. Därför erbjuder vi olika utvecklingsmöjligheter och eftersträvar ett hållbart yrkesliv för alla våra medarbetare.

Stor organisation ger möjlighet till utveckling

Vi vet att utveckling kan handla om olika saker för olika människor. Det kan handla om att bli specialist, prova på en ny roll eller att utvecklas i en chefsroll. I en stor organisation som vår finns alla dessa möjligheter. Dessutom kan du som arbetar inom exempelvis pedagogisk verksamhet eller ett vårdyrke få chans att utbilda dig vidare inom din specifika profession.

Vid ditt årliga medarbetarsamtal tar du tillsammans med din chef fram en plan för kommande års utveckling utifrån dina önskemål och verksamhetens förutsättningar och kompetensbehov. Möjligheterna är många och det finns goda förutsättningar att nå dit du vill.

Fråga gärna den rekryterande chefen, när du söker arbete hos oss, om vilka möjligheter som finns inom ditt yrkesområde.

Utvecklingsinsatser för medarbetare

Utöver förvaltningars och bolags lokalt anordnade utvecklingsinsatser finns nedan några exempel på utvecklingsinsatser som gäller hela Stockholms stad.

Programmet vänder sig till medarbetare och chefer i staden. Programmets ska stärka stadens arbetsgivarvarumärke genom att öka kunskapen om staden som arbetsgivare samt stadens arbete med kompetensförsörjning.

Du som deltar förbereds för att i olika interna och externa sammanhang representera Stockholms stad samt lyfta och stärka stadens arbetsgivarvarumärke. Du bemannar också Stockholms stads montrar på aktuella arbetsmarknadsmässor.

Utvecklingsgrupperna erbjuds till medarbetare och chefer i staden. Genom utvecklingsgrupper får du möjlighet att utbyta erfarenheter, reflektera och bredda perspektiven kring vardagliga frågeställningar och utmaningar kopplade till det egna uppdraget. Utvecklingsgruppen består av en samtalsledare och deltagare som inte har en relation till varandra från olika verksamheter i staden.

Programmets riktar sig till dig som utifrån ett antal urvalskriterier bedöms ha potential att utvecklas mot en chefsroll i Stockholms stad. Ett begränsat antal deltagare antas till programmet som pågår under ett år. Efter genomfört program ska du ha utvecklat din förmåga att driva utveckling, leda dig själv och andra samt fått goda kunskaper om vad som förväntas av chefer i Stockholms stad.

Uppdaterad