Student

För att Stockholms stad ska kunna fortsätta att växa hållbart, erbjuda hög kvalitet till stockholmarna och säkerställa vår fortsatta välfärd, behövs nytänkande och innovation. Vi tror att du som student kan bidra i det arbetet hos oss.

Genom praktik, VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller examensarbete får du praktisk arbetslivserfarenhet och möjlighet att lära känna en av Sveriges största arbetsgivare – Stockholms stad.

Praktik

Varje år tar vi emot många studenter som vill praktisera i Stockholms stad. Hos oss får du en meningsfull praktikperiod och engagerande uppgifter. Genom en praktikplats i Stockholms stad får du komplettera din utbildning med praktisk arbetslivserfarenhet och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Och vem vet, kanske är praktiken det första steget på din karriär inom Stockholms stad.

Ta gärna själv kontakt med den förvaltning eller bolag där du önskar göra din praktik eller se vår lista på aktuella praktikplatser.

Lärarstudent

Du som är lärarstudent och som studerar vid lärosäten inom Region Stockholm kommer att få din VFU-placering via ditt lärosäte.

Om du är lärarstudent vid ett lärosäte utanför Region Stockholm kan du däremot själv söka VFU-placering. Är du intresserad av att göra din VFU på någon av våra förskolor, grundskolor eller gymnasieskolor är du välkommen att ta kontakt med aktuell skola och via dem få besked om det är möjligt.

Har du frågor om VFU uppmanar vi dig att i första hand kontakta ditt lärosäte som har specifik information om vad som gäller för just dig.

Socionomstudent

Du som studerar till socionom får din VFU-placering i Stockholms stad genom Stockholms universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola eller Södertörns högskola, oavsett var du studerar.

Har du frågor om VFU uppmanar vi dig att i första hand kontakta ditt lärosäte som har specifik information om vad som gäller för just dig.

Examensarbete och uppsats

Skriv din uppsats eller ditt examensarbete hos oss. Ibland söker förvaltningar och bolag i Stockholms stad studenter som vill skriva examensarbete inom ett särskilt område. 

Vi tar även gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till stadens utveckling. Om du vill föreslå ett ämne för oss kan du kontakta den del av Stockholms stad som arbetar med frågan du vill undersöka.

Ange gärna

  • vilken utbildning du går
  • kontaktuppgifter till dig
  • en kort beskrivning av din idé
  • förslag på vilken undersökningsmetod du vill använda.

Läs även

Kontakt

Du hittar uppdragsbeskrivningar och kontaktuppgifter till stadens förvaltningar och bolag i vår organisationsöversikt.

Ibland söker vi själva aktivt efter praktikanter eller någon som vill skriva examensarbete. Då hittar du det i vår lista för intresseanmälningar.

Uppdaterad