Efter ditt feriejobb

När du feriejobbat får du lön. Du börjar också spara till din pension.

Så här mycket tjänar du

När du arbetar får du lön. Du har timlön, vilket innebär att du får betalt för de timmar du arbetar. Vilken lön du får styrs av hur gammal du är din första arbetsdag. Om du fyller år under arbetsperioden får du samma lön för hela perioden. Din semesterersättning är inkluderad i din timlön.

Timlön
Ålder Timlön
15–16 år 87 kronor
17 år 97 kronor
18 år 107 kronor
19 år 117 kronor

När du arbetar betalar du skatt

När du arbetar och får lön måste du också betala skatt. Om du kommer att tjäna mer än 20 008 kronor under 2020 ska du betala skatt. När du skrev på ditt anställningsavtal fick du uppge om det skulle dras skatt eller inte. Har du på ditt anställningsavtal kryssat i rutan om skatteavdrag, kommer ingen skatt att dras från din lön.

Om du tjänar mer än 20 008 kronor under 2020, men inte kommer att jobba hela kalenderåret, kan du begära jämkning. Det betyder att du får betala en lägre skatt. Detta fylls i på en särskild blankett från Skatteverket.

Löneutbetalning

När du arbetat klart din arbetsperiod skickar arbetsplatsen in en tidrapport för de timmar du jobbat till feriejobbshandläggaren. Lönen betalas i de flesta fall ut inom en månad från det att du slutat arbeta.

Har du Nordea som bank behöver du inte anmäla något kontonummer, då kommer lönen automatiskt att sättas in på ditt bankkonto.

Har du en annan bank än Nordea måste du fylla i en blankett för att lönen ska komma in på det bankkonto du önskar. Blanketten får du av din feriejobbshandläggare. Du kan även hämta en blankett på ett Nordeakontor. Fråga efter blanketten som heter Anmälan/ändring av löntagaruppgifter.

För att lönen ska komma in på ditt bankkonto måste blanketten skickas in till Nordea senast i samband med att du börjar ditt feriejobb.

Har du inte ett eget bankkonto eller inte informerat Nordea om att du har en annan bank, kommer du att få ett utbetalningskort skickat till din folkbokföringsadress.

Utbetalningskortet kan du lösa in på valfri bank. Du måste ha giltig legitimation för att kunna lösa in utbetalningskortet. Banken tar ut en avgift vid inlösningen av utbetalningskortet.

Har du frågor om din löneutbetalning ska du kontakta Serviceförvaltningen, Stockholms stads lönekontor.
Telefon: 08-508 110 50

Så får du ditt lönebesked

Stockholms stad skickar ut elektroniska lönebesked. På ditt lönebesked står det hur många timmar du har arbetat, hur mycket du har fått betalt samt om skatt är avdragen.

Har du bankkonto hos Nordea eller Swedbank kan du få e-lönebesked direkt via din internetbank. Logga in på din bank och börja prenumerera på elektroniska lönebesked. Du måste börja prenumerera på lönebeskedet innan din löneutbetalnings görs.

Är du kund hos en annan bank och har mobilt bank-id kan du få e-lönebesked via Kivra. Har du inte någon bank och saknar mobilt bank-id kan du kontakta din feriejobbshandläggare för att få ditt lönebesked.

Du börjar spara till din pension

När du börjar arbeta börjar du också spara till din pension. Den delen av pensionen som betalas av din arbetsgivare kallas för tjänstepension och den motsvarar 4,5 procent av din lön.

Om du tjänar mindre än cirka 20 000 kronor under hela kalenderåret betalas tjänstepensionen ut i pengar under mars eller april nästkommande år. Om du inte får denna utbetalning automatiskt ska du kontakta din feriejobbshandläggare.

Tjänar du mer än det cirka 20 000 kronor sparas summan hos Stockholms stad och betalas ut när du går i pension.

Kontakta din feriejobbshandläggare

Har du frågor ska du kontakta den stadsdelsförvaltning där du bor. Har du fått ett feriejobb på trafikkontoret, kyrkogårdsförvaltningen eller utbildningsförvaltningen ska du kontakta din handläggare där.

Fackförvaltning

Trafikkontoret
Telefon: 08-508 26 188
E-post: sommarjobb.trafikkontoret@stockholm.se

Kyrkogårdsförvaltningen
Telefon: 08-508 30 111
E-post: sommarjobb.kyf@stockholm.se

Utbildningsförvaltningen
Telefon: 08-508 337 43
E-post:  sommarjobb.utbildning@edu.stockholm.se

Uppdaterad